Obchodní podmínky platné od 1.ledna 2019
Bc. Šamonilová Veronika
IČ 88250598
Sídlo firmy a korespondenční adresa: Studentská 2361/14, 734 01 Karviná
Nejsem plátce DPH
OBJEDNÁNÍ SLUŽEB
Klient se objednává u fotografa e-mailem, telefonicky, nebo přes zprávy na facebookových stránkách.
Objednáním termínu na focení klient potvrzujete, že se seznámil s obchodními podmínkami a budou jím akceptovány.
Objednání je závazné po odsouhlasení termínu klientem i fotografem. V případě svateb je rezervace data platná po uhrazení rezervačního poplatku, který činí 2000,-Kč.
OBJEDNACÍ LHŮTA
Objednací lhůta se odvíjí dle aktuální vytíženosti fotografa a dostupnosti volných termínů.
V případě novorozenecké fotografie je ideální focení domluvit již v těhotenství, kdy se samotný termín domlouvá z porodnice ihned po narození miminka.
ZRUŠENÍ FOTOGRAFOVÁNÍ, NÁHRADNÍ TERMÍN
Pokud se klient nemůže z vážných důvodů dostavit na focení, oznámí fotografovi tuto skutečnost co nejdříve. Fotograf nabídne klientovi nejbližší možný termín.
Stejně tak pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit na focení fotograf, oznámí klientovi tuto skutečnost co nejdříve a nabídne náhradní termín.
REALIZACE FOTOGRAFOVÁNÍ
Focení probíhá v ateliéru, či exteriéru, dle zvoleného balíčku focení.
V případě exteriérového focení ve vzdálenosti nad 20 km od Karviné 
činí jízdné 6,-Kč /1 km.
Čas focení se liší dle aktuální potřeby a daného tématu focení.
Pokud klient přijede na focení pozdě, není to důvod k prodloužení fotografování.
V průběhu celého fotografování v ateliéru či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení (foto, video).
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
Fotografie k úpravám si klient vybírá z náhledů, které jsou zaslány pod individuálním odkazem.
Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši).
Zaslané náhledy fotografií není povoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
V případě svatebního fotografování, vybírá fotografie k úpravě fotograf. Pokud není dohodnuto jinak.
DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Doba úpravy fotografií je 3-12 týdnů (od předání výběru klientem). Tato doba je pouze orientační a může se lišit vzhledem k aktuální vytíženosti převážně v sezónu svateb. Pokud bude chtít klient fotografie upravit expresně do 1 týdne, lze se s fotografem dohodnout.
Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
Fotografie budou klientovi zaslány v elektronické podobě, pod individuálním heslem.
Neupravené fotografie, ani Raw soubory fotograf neposkytuje.
Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie.
CENY FOTOGRAFIÍ
Ceny fotografických služeb jsou popsány u jednotlivých foto balíčků.
Cena za focení je splatná v den fotografování v hotovosti, případně fakturou převodem na účet. 
V případě objednávky fotografií nad rámec vybraného balíčku, je tato cena splatná před zpracováním fotografií na účet fotografa.
ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, RETUŠ
U fotografií se v rámci ceny provádí základní úpravy (ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance, u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže. Také se sjednotí pleť).
Speciální retuše (odstranění vrásek, neposedných vlasů, přehození obličeje z jiné fotografie, bělení zubů, upravení proporcí postavy atp.) je možné provádět po dohodě s klientem za příplatek 250,- za fotografii.
Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.
ARCHIVACE
Neupravené fotografie ve formátu raw fotograf archivuje po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky. Poté jsou data odstraněny v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ
Veškeré zveřejněné fotografie disponují souhlasem daných osob. Pokud si souhlas klient rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně na uvedenou adresu, či e-mailem. Pokud nechcete zveřejňovat fotografie, informujte o tom fotografa předem.
AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
Back to Top